Betalingsbetingelser

Ved samhandel med Fællesindkøb Midts fire kommuner, accepterer du som leverandør, at kommunernes betaling for leverede varer og tjenesteydelser forfalder 30 dage netto fra modtagelse af korrekt udfyldt elektronisk faktura.

Hvis denne dag falder på en lør-, søn- eller helligdag forfalder betaling på førstkommende hverdag derefter.

 


Fællesindkøb Midt
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf. direkte 7629 2026
E-mail: info@fikm.dk