Privatlivspolitik

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til Klagenævnet for Udbud). 

BEHANDLINGSOMRÅDE

FORMÅL

HJEMMEL

 

ESPD

Behandlingen har til formål at indhente almindelige personoplysninger om udbyder

 

Udbudsloven § 135

Serviceattest eller andre dokumenter

Behandlingen har til formål at kontrollere udelukkelsesgrunde, og kan indeholde oplysninger om strafferetlige forhold.

 

Udbudsloven § 153

CV’er

Behandlingen har til formål at indhente almindelige personoplysninger om de tilbudte medarbejdere

 

Udbudsloven § 155 stk. 1 nr. 7 og § 162 stk. 3, nr. 2

Virksomhedsoverdragelse

Behandlingen har til formål at identificere de personer, som vil blive omfattet af virksomhedsoverdragelse og kan indeholde oplysninger om helbred og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

 

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

 

FIKM registrering og videregivelse af oplysninger

Horsens Kommune er dataansvarlig vedrørende oplysninger indsamlet til denne sag. Dette skyldes, at FIKM er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner, som har kontor i Horsens Kommune og benytter kommunen IT-systemer.

FIKM registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

FIKM sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke længere tilgængelige for FIKM eller Horsens Kommune.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger FIKM og Horsens Kommune har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Horsens Kommunes behandling af dine personlige oplysninger.

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

 


Fællesindkøb Midt
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf. direkte 7629 2026
E-mail: info@fikm.dk