Kommende udbud

Rullende udbudsplan for den kommende periode

De fleste af de udbud Fællesindkøb Midt står for, er samlede udbud for de fire kommuner Hedensted, Horsens, Odder og Samsø. 

I nogle tilfælde laves også udbud, hvor kun en eller nogle af kommunerne, er kontraktparter. Det vil fremgå af oversigten, såfremt ikke alle kommuner er omfattet af den kommende aftale.

 

Udbud vedrørende                 Forventet igangsættelse Forventet offentliggørelse Forventet kontraktstart  Ansvarlig udbudskonsulent
Fødevarer - 1. kvartal 2019 4. kvartal 2019 Dorte Vestergaard
Danskuddannelse til voksne udlændinge - Udbydes for Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder Kommuner 1. kvartal 2018 Offentliggjort 1. august 2019 Dorte Vestergaard
Opbygning og levering af drejestige til Horsens Kommune 2. kvartal 2018  Under evaluering 2019 Jacob Holm Jørgensen
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer  4. kvartal 2018  Offentliggjort 1. juni 2019  Jeppe Pehrson / Gitte Sneborg Alrøe
Specialkørsel, Hedensted Kommune 2. kvartal 2018 Februar 2019  August 2019  Jacob Holm Jørgensen
Skolebuskørsel, Hedensted Kommune 4. kvartal 2018 1. kvartal 2019  August 2019 Jacob Holm Jørgensen
Madservice (SEL § 83), Odder Kommune 4. kvartal 2018 Januar 2019 2-3. kvartal 2019 Gitte Sneborg Alrøe
Vintertjenester på veje, Hedensted og Horsens Kommuner 4. kvartal 2018 2. kvartal 2019  1. oktober 2019  Jacob Holm Jørgensen
Bankforretninger Horsens 3. kvartal 2018 1.-2. kvartal 2019 1.november 2019 Dorte Vestergaard
Urologihjælpemidler Dec. 2018 2. kvartal 2019 1. februar 2020 Gitte Sneborg Alrøe
Stomihjælpemidler       Gitte Sneborg Alrøe (Pt. i regionsregi)
Elektricitet 3. kvartal 2018  2019 1. januar 2021  Jacob Holm Jørgensen 

Fællesindkøb Midt
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Tlf. direkte 7629 2026
E-mail: info@fikm.dk