Udbudsplan

Her finder du en oversigt over offentliggjorte udbud, og udbud der forventes gennemført af Fællesindkøb Midt.

FIKM står for "Fællesindkøb Midt". Det betyder, at udbuddet er gældende for alle fire kommuner.

HHO står for "Hedensted, Horsens og Odder Kommuner". Det betyder, at udbuddet er gældende for de tre kommuner.

Udbud vedrørende Gældende for Forventet offentliggørelse

Fødevarer - Genudbud

FIKM

Offentliggjort

Elektricitet - 2021 og frem FIKM  Q1, 2020
Personbefordring på Samsø  Samsø Offentliggjort
Tøjvask for hjemmeboende borgere Horsens Q2, 2020
Vikarydelser til ældreområdet HHO 2020

Genudbud af udstyr til
telemedicinsk hjemmemonitorering,
saturationsmålere og personvægte

Fælles Servicecenter for Telesundhed og

de 29 kommuner i Hovedstaden

Under evaluering
Skabe til miljøkasser Horsens 2020
Indsamling af kildesorteret dagrenovation Hedensted Q2, 2020

                                           

Udbud og spørgsmål sker via TrueTender

Udbud, som Fællesindkøb Midt står for, gennemføres i den elektroniske udbudsløsning, TrueTender, hvor udbudsmaterialet er frit tilgængeligt for alle interesserede virksomheder. Det er gratis for ansøgere og tilbudsgivere at anvende TrueTender. 

Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedrørende offentliggjorte udbud, skal sendes via beskedmodulet under det respektive udbud i TrueTender.

 

Kontakt os

Kontakt os

Fællesindkøb Midt
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 20 26
info@fikm.dk