Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Vi indsamler og behandler personoplysninger til forskellige funktioner og formål.

06. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  I forbindelse med vores arbejde med udbud, konkurrenceudsættelser og kontrakthåndtering, hænder det, at vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til Klagenævnet for Udbud).

  Behandlingen har til formål at indhente almindelige personoplysninger om tilbudsgiver.
  Hjemmel: Udbudsloven §135.

  Behandlingen har til formål at kontrollere om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrunde, og kan indeholde oplysninger om strafferetlige forhold.

  Hjemmel: Udbudsloven § 153.

  Behandlingen har til formål at indhente almindelige personoplysninger om de tilbudte medarbejdere.

  Hjemmel: Udbudsloven § 155 stk. 1 nr. 7 og § 162 stk. 3, nr. 2.

  Behandlingen har til formål at identificere de personer, som vil blive omfattet af virksomhedsoverdragelse og kan indeholde oplysninger om helbred og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

  Hjemmel: Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

  Horsens Kommune er dataansvarlig vedrørende oplysninger indsamlet til en sag eller i forbindelse med et udbud, som er ført i regi af Fællesindkøb Midt. Dette skyldes, at Fællesindkøb Midt er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner, som har til huse i Horsens Kommune og benytter dennes IT-systemer.

  Fællesindkøb Midt registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

  Fællesindkøb Midt sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke længere tilgængelige for Fællesindkøb Midt eller Horsens Kommune.

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Fællesindkøb Midt og Horsens Kommune har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet over Horsens Kommunes behandling af dine personlige oplysninger.

   Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

  Kontakt Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.